• Kan brukes til å telle folk, score eller telle museklikk.
  • Den viser 4 sifre i starten. Når tallene på telleren overstiger 9999, blir den til 5 sifre. Nummeret kan være mellom -99999 og 999999.
  • Bare klikk for å telle. Klikk på -knappen for å legge til en, og klikk på -knappen til minus en. Tastaturknapper er også tilgjengelige. Trykk på / space -tasten for å legge til en, -tasten til minus en.
  • Tittel og nummer kan redigeres.
  • Når du har klikket på knappene, vil skjermen fortsette å slå seg på.
  • Nummeret lagres i nettleseren din. Du kan oppdatere siden når som helst.
  • Dette er en nett-app. Ingen installasjon nødvendig.
  • Ingen garanti av noe slag, uttrykkelig eller underforstått. Følg de lokale lovene, og brukeren er ansvarlig for brudd.