I kyrilliske språk, ҉ betyr en million. Det ser ut som en støyende signal, og overlapper med tidligere charactor. Folk liker å bruke dette til å dekorere tekststreng. Teksten blir vanskelig å si, men synlig. Det er veldig lik usynlig blekk i iPhone. Output er ren tekst som tillater å vise på facebook og twitter.

Vennligst skriv inn teksten:
Resultat: