Hjem | Personvern | Vilkår

Brukervilkår

Sist oppdatert: 2024-03-25

Introduksjon

Velkommen til piliapp.com! Ved å få tilgang til eller bruke nettsiden vår og de ulike web-app-tjenestene, godtar du å være bundet av disse brukervilkårene og personvernerklæringen vår, som er inkorporert ved henvisning. Disse vilkårene styrer din tilgang til og bruk av våre tjenester.

Rettigheter til åndsverk

Allt innhold på piliapp.com, inkludert, men ikke begrenset til web-apper, tekst, grafikk, bilder og programvare, er beskyttet av åndsverklovgivningen. Du har tillatelse til å bruke, dele og vise vårt innhold i ditt eget arbeid, for eksempel skjermbilder eller direktesendinger, til ethvert formål, inkludert kommersiell bruk, forutsatt at du tydelig tilskriver innholdet til piliapp.com. Enhver bruk som antyder godkjenning eller tilknytning krever vår uttrykkelige skriftlige samtykke.

Ansvarsfraskrivelse for nøyaktighet og erstatningsansvar

Våre tjenester er kun ment for generell informasjons- og underholdningsformål. Selv om vi streber etter nøyaktighet, kan vi ikke garantere fullstendigheten, påliteligheten eller tilgjengeligheten til vårt innhold og våre tjenester. Å stole på informasjon som blir gitt av piliapp.com skjer på eget ansvar.

Eksterne lenker og innhold fra tredjeparter

Vi kan lenke til tredjeparts nettsteder som ikke er under vår kontroll, og er ikke ansvarlige for deres innhold eller praksis. Disse lenkene innebærer ikke godkjenning.

Brukeroppførsel

Du godtar å bruke nettsiden vår på en etisk og lovlig måte, og å avstå fra enhver aktivitet som kan skade vår tjeneste eller andre brukere.

Tilgjengelighet av tjenesten

Mens vi sikter mot kontinuerlig tilgjengelighet av tjenesten, kan avbrudd forekomme. Vi er ikke ansvarlige for eventuelle tjenesteavbrudd.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til å endre disse vilkårene når som helst, og vil varsle brukere gjennom nettsiden vår eller e-post. Fortsatt bruk etter endringer utgjør aksept av de nye vilkårene.

Lovvalg og jurisdiksjon

Disse vilkårene er underlagt lovene i det landet der vårt selskap har hovedkontor. Tvister vil bli løst i lokale domstoler, selv om vi forbeholder oss retten til å ta rettslige skritt andre steder hvis det er nødvendig.

Alternative tvisteløsninger

I tilfelle en tvist oppstår, oppfordrer vi til å kontakte oss først for å søke en løsning. Hvis en løsning ikke er mulig, kan tvister sendes til voldgift som avtales av begge parter.

Ansvarsbegrensning

I den utstrekning tillatt av loven, skal piliapp.com ikke være ansvarlig for indirekte, tilfeldige eller følgeskader som oppstår som følge av bruk av vår tjeneste.

Erstatning

Du samtykker i å holde piliapp.com og dets ansatte skadesløse for eventuelle krav, skader eller utgifter som oppstår som følge av din overtredelse av disse vilkårene eller din bruk av tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer angående disse brukervilkårene eller våre tjenester, vennligst kontakt oss.


Hjem | Personvern | Vilkår