🆗 OK-knapp

Kopier / Lim

Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼

Betydning

AppleOK-symbol
GoogleOK-symbol
TwitterOK
UnicodeOK-knapp
SynonymerOK og OK-symbol
KategoriSymboler | alfanum
Stikkordgod emoji

Bilder

OK-knapp emoji
emoji unicode betydning
🆗 1F197 OK-knapp