JSON Validator

JSON-format validator & kontrolløren

JSON data

JSON-formatet er mye brukt i all webutvikling. JSON streng alltid stripe ut tomrom, innrykk og linjeskift for å spare båndbredde og dokumentstørrelse, men det er for vanskelig å lese og feilsøke. Selv din JSON kode ble minified eller uglified, kan dette verktøyet validere JSON kode og viser vennlig feilmelding til deg.