• Klikk på avspillingsknappen for å starte kameraet.
  • Du kan starte eller stoppe ved å trykke på mellomromstasten.
  • Bare et enkelt speil. Det er ingen videoopptak, ingen bilderegistrering og ingen lydopptaksfunksjoner.
  • En online webapp, ingen installasjon nødvendig.
  • Tittelen kan redigeres.
  • Tre størrelser: 640x360 / 960x540 / 1280x720
  • Den nye vindusknappen gir funksjoner som kan flyttes og endres.
  • Hvis du bruker et popup-vindu, kan du starte og stoppe ved å trykke på mellomromstasten eller museklikk.
  • Hvis du opplever at ansiktet ditt er litt skittent, må du passe på at kameralinsen er ren.
  • Nå kan du sjekke bakre tilstand uten å se tilbake.