Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
kultur- og religionssymboler
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
hodeskalle og korsben
kiste
caduceus
ankh
ortodokse kors
chi rho
kors av lorraine
korset av Jerusalem
stjerne og halvmåne
farsi symbol
adi shakti
fredsymbol
hammer og sigd
Yin Yang
hjulet av dharma
første kvartal måne
siste kvartal måne
skissert gresk kors
tungt gresk kors
åpent sentrumskryss
tungt åpent midtkors
latin kors
skyggelagt hvitt latin kors
skissert latinsk kors
maltesisk kors
star of david
Fredens buddhistiske symbol.
Basmala er den islamske frasen, "I Guds navn, Den Nådigste, Den Barmhjertige". Dette er uttrykket resitert før hver sura i Koranen - bortsett fra den niende. Dette er det bredeste unicode-tegnet.