Terningssymboler

Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
den ene pipen på terningen
de to pipene på terningen
de tre pipene på terningen
de fire pipene på terningen
de fem pipene på terningen
de seks pipene på terningen