Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
½¼¾

Du kan også kombinere brøksymbolene selv.

※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
brøksymboler
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
½ vanlig brøkdel halvparten
vanlig brøkdel en tredjedel
vanlig brøkdel to tredjedeler
¼ vanlig brøkdel en fjerdedel
¾ felles brøkdel tre fjerdedeler
vanlig brøkdel en femtedel
vanlig brøkdel to femtedeler
vanlig brøkdel tre femtedeler
felles brøkdel fire femtedeler
vanlig brøkdel en sjettedel
vanlig brøkdel fem seksdeler
vanlig brøk en syvende
vanlig brøkdel en åttende
vanlig brøkdel tre åttedeler
vanlig brøkdel fem åttedeler
vanlig brøkdel syv åttedeler
vanlig brøkdel en niende
vanlig brøkdel en tidel
vanlig brøkdel null tredjedeler
fraksjonsteller en