Brøksymboler

∞ Matematiske symboler | α β ∑ Greske bokstaver | ⁽¹²³⁾ Subscript / superscript symboler | ½ ⅓ ¼ Brøksymboler
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
½¼¾

Du kan også kombinere brøksymbolene selv.

※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
½ vanlig brøk - halvparten
vanlig brøk - en tredjedel
vanlig brøk - to tredjedeler
¼ vanlig brøkdel - en fjerdedel
¾ vanlig brøk - tre fjerdedeler
vanlig brøk - en femtedel
vanlig brøkdel - to femtedeler
vanlig brøkdel - tre femtedeler
vanlig brøk - fire femtedeler
vanlig brøk - en sjettedel
vanlig brøk - fem sekstere
vanlig brøk - en syvende
vanlig brøk - en åttende
vanlig brøkdel - tre åttedeler
vanlig brøkdel - fem åttedeler
vanlig brøk - syv åttedeler
vanlig brøk - en niende
vanlig brøk - en tidel
vanlig brøk - null tredjedeler
fraksjonsteller en