emoji | tekst symbol
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
𝄞𝄡𝄢𝄪𝄫🎵🎶🎼𓏢📻🎶🎵🎷🎧🎤🎙🎺🥁🎹🎸👩‍🎤🪕🎻📯🕺💃👨‍🎤🧑‍🎤🔈👯‍♂️👯👯‍♀️🔊🔉
musikksymboler
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
kvart note
åttende merkesymbol
(musikk) To åttende notater tilknyttet en bjelke.
(musikk) To sekstende notater tilknyttet en bjelke.
musikk flatskilt
musikk naturlig tegn
musikk skarpt tegn
𝄞 musikalsk symbol g clef
𝄡 musikalsk symbol clef
𝄢 musikalsk symbol f clef
𝄪 musikalsk symbol dobbel skarp
𝄫 musikalsk symbol dobbel flat
🎵 En musikalsk note, eller to strålte musikalske noter.
🎶 flere musikalske noter
🎼 musikalsk poengsum
𓏢 harpe