PI-symboler

Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
Ππ𝜫𝝅𝝥𝝿𝞟𝞹Ппϖ
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
π Gresk bokstav PI
𝝅 matematisk fet kursiv liten PI
𝝿 matematisk sans-serif fet liten PI
𝞹 matematisk sans-serif fet kursiv liten PI
П kyrillisk bokstav PI
п cyrillisk liten bokstav PI
Produktsymbol
bokstav PI med disposisjonsstil
kinesisk fonetisk notasjon. Uttale som Engelsk M.
kinesisk karakter, betyr det ruvende og maverick.