Per Titusen Tegn (Basispunkt)

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
%
HTML Betydning
‱
U+2031
Standard Per Titusen Symbol (Basispunkt)
Dette er det standardtegnet som brukes for å representere per titusen (1/10000) eller basispunkter i ulike sammenhenger, som finans, statistikk og matematikk.

Hva er Per Titusen Tegn (Basispunkt)?

Per titusen-tegnet, representert som ‱, brukes for å betegne deler per titusen, eller 1/10000. Innen finans blir det vanligvis omtalt som et basispunkt. For eksempel kan en endring i renten være 50‱, noe som betyr 50 deler per titusen, eller 50 av 10000.

For å forstå dette symbolet bedre, er det nyttig å vite hvordan man konverterer disse verdiene til desimaler eller prosentandeler. Bruk følgende formler:

Desimalform = (Verdi i Per Titusen) / 10000

Prosentform = (Verdi i Per Titusen) / 100

Konverteringstabell for Vanlige Basispunkter

Basispunkter (‱) Desimalform Prosentform (%)
25‱ 0.0025 0.25%
50‱ 0.005 0.5%
100‱ 0.01 1%

Bruk og Forståelse av Per Titusen Tegn (Basispunkt) i Forskjellige Sammenhenger

Dette symbolet brukes på en enkel måte, direkte etter tallet det modifiserer. Noen vanlige bruksområder inkluderer en endring på 25‱ i renten i finans (tilsvarende 0.25%) eller en nedgang på 10‱ i arbeidsledigheten i statistikk (tilsvarende 0.1%).

Innen finanssektoren brukes per titusen-tegnet ofte for å beskrive små endringer i renter, valutakurser og finansielle derivater. Disse omtales ofte som basispunkter. For eksempel, tenk deg en hypotetisk situasjon der Federal Reserve bestemmer seg for å endre renten. Hvis kunngjøringen indikerer en økning på 25‱ (basispunkter), betyr dette at renten vil øke med 0.25%. For eksempel, hvis gjeldende rente er 1%, vil den justeres til 1.25%.

Hvordan Skrive Per Titusen Tegn (Basispunkt) ved Hjelp av Tastatursnarveier og Alt-koder

  • På Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 8241 på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten.
  • På Mac: Dette symbolet er ikke direkte tilgjengelig gjennom en enkel tastatursnarvei på Mac-systemer. Du kan kopiere og lime det inn, eller bruke Tegnviser for å finne det.
  • I HTML-koding: Bruk det numeriske tegnet ‱.
  • I LaTeX: For å sette inn per titusen-tegnet i LaTeX, kan du bruke kommandoen \textpertenthousand i tekstmodus.

Symbolbilder

Standard Per Titusen Symbol (Basispunkt)