Fordi-Derfor-symboler

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
HTML Betydning
∴
∴
U+2234
Derfor-symbol
Derfor-symbolet, representert som ∴, brukes for å indikere en logisk konsekvens eller resultat fra en gitt påstand.
∵
U+2235
Fordi-symbol
Fordi-symbolet, representert som ∵, brukes i formell skrift og matematikk for å indikere en årsak eller grunn.

Hva er Fordi-Derfor-symbolene?

Fordi-symbolet (∵) brukes for å angi en årsak, mens Derfor-symbolet (∴) impliserer et resultat eller en konklusjon som er avledet fra en tidligere påstand.

Eksempel på bruk av Fordi-Derfor-symboler

I en logisk påstand kan man si: "Det regner ute ∵ bakken er våt." og "Bakken er våt ∴ det regner ute."

Forskjell mellom Fordi og Derfor

Fordi-symbolet brukes for å oppgi en årsak, mens Derfor-symbolet brukes for å indikere en konsekvens eller et resultat. I logiske argumenter gir 'fordi' premisset, mens 'derfor' presenterer konklusjonen.

Anvendelser av Fordi-Derfor-symboler

Fordi-Derfor-symbolene (∵ og ∴) har ulike anvendelser:

  • Matematikk: Brukes i bevis og logiske argumenter for å angi årsaker og konklusjoner.
  • Formell skrift: Anvendes for å uttrykke kausalitet og resultater på en konsis måte.
  • Filosofi: Forekommer i filosofiske argumenter og deduksjoner.

Slik skriver du Fordi-Derfor-symbolene ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

  • Windows: For "∵", hold nede Alt-tasten og skriv 8757 på det numeriske tastaturet. For "∴", bruk 8756.
  • Mac: Disse symbolene har kanskje ikke direkte snarveier. Bruk Tegnviser eller sett inn fra et symbolpalett.
  • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter 2235 for "∴" og trykk Enter. For "∵", bruk 2234.
  • HTML: For "∵", bruk ∵ og for "∴", bruk ∴.
  • LaTeX: For å skrive Derfor-symbolet, bruk \therefore og for Fordi-symbolet, bruk \because.

Symbolbilder

Derfor-symbolFordi-symbol