Opphavsrettssymbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
©©️®
HTML Betydning
© ©
©
U+A9
Standard opphavsrettssymbol
Dette er det vanlige opphavsrettssymbolet som brukes i juridiske sammenhenger og som er anerkjent internasjonalt.
ⓒ
U+24D2
Sirklet liten bokstav c
Dette er en stilistisk variant av bokstaven "c" innrammet i en sirkel. Selv om den ligner opphavsrettssymbolet, er det ikke en offisiell representasjon av opphavsrett.
Ⓒ
U+24B8
Sirklet stor bokstav C
Akkurat som det forrige symbolet, er dette en stor bokstav "C" innrammet i en sirkel. Det er også en stilistisk representasjon og ikke det offisielle opphavsrettssymbolet.
©️ © ️
U+A9 U+FE0F
Opphavsrettssymbol med emoji-variasjon
Standard opphavsrettssymbol gjengitt i en emoji-stil på grunn av variasjonsvelgeren. Kan se mer grafisk eller fargerik ut på visse plattformer.
ↄ
U+2184
Copyleft-symbol
Dette er "copyleft"-symbolet, som indikerer at et verk kan brukes fritt, men bare under de samme frihetsbetingelsene. I motsetning til opphavsrettssymbolet, som begrenser reproduksjon, distribusjon og tilpasning av verket, oppfordrer copyleft-symbolet til avledede verk, men med de samme åpne betingelsene.
℗
U+2117
Lydopptaksopphavsrettssymbol
Indikerer opphavsrett for lydopptak, og skiller dem fra litterære, musikalske eller visuelle verk.

Hva er opphavsrettssymbolet?

Opphavsrettssymbolet, betegnet som ©, brukes vanligvis i verk som bøker, nettsider, musikk, malerier og andre former for medier for å angi at verket er beskyttet av opphavsrettsloven. Symbolet er vanligvis fulgt av verket første publiseringsår og opphavsrettshaverens navn.

Hvordan bruke opphavsrettssymbolet

For å bruke opphavsrettssymbolet, plasser det i begynnelsen eller slutten av verket ditt, vanligvis nederst på en side eller skjerm. En typisk format er:

© 2023 Ditt navn eller ditt selskaps navn

Andre vanlige bruksområder inkluderer:

 • I begynnelsen av en bok eller publikasjon.
 • På bunnteksten på en nettside.
 • Innenfor krediteringene til filmer eller TV-programmer.
 • På musikkalbumcovere eller innenfor plateheftene.

Husk at selv om symbolet gir opphavsrettmerknad, bør plasseringen ikke hindre eller distrahere fra hovedinnholdet.

Noen land har forskjellig bruk av opphavsrettssymbolet

Opphavsrettssymbolet (©) er standardisert av den universelle opphavsrettskonvensjonen, og sikrer en konsistent fremtoning på tvers av medlemslandene. Imidlertid kan kulturelle nyanser og lokale praksiser påvirke bruken og presentasjonen. Her er en oversikt over hvordan symbolet brukes i ulike land:

Land Bruk og kulturelle nyanser
Japan I tillegg til symbolet '©' kan frasen 著作権 (chosakuken) som betyr 'opphavsrett', følge symbolet for klarhet i offisielle dokumenter eller publikasjoner. Vertikal skriving kan påvirke symbolets plassering.
Kina Lik Japan er symbolet '©' allment anerkjent, men kan følges av termen 版权 (bǎnquán) som betyr 'opphavsrett' i formelle sammenhenger.
Russland Symbolet '©' er standard, men kan følges av termen Авторское право (Avtorskoye pravo) som betyr 'opphavsrett' i formelle publikasjoner eller juridiske sammenhenger.
Brasil Mens symbolet '©' er standard, kan det følges av 'Direitos Reservados' som betyr 'Alle rettigheter reservert' for å understreke opphavsrettens eksklusivitet.
Saudi-Arabia Ved siden av symbolet '©' kan den arabiske teksten حقوق النشر (Haqooq al-Nashr) som betyr 'publiseringsrettigheter', brukes i publikasjoner for å indikere opphavsrett.
India Symbolet '©' er standard og bredt anerkjent. Imidlertid kan det i flerspråklige publikasjoner oversettes til ulike indiske språk, f.eks. हक़ (Hak) på hindi eller உரிமை (Urimai) på tamil.
Frankrike Symbolet '©' følges vanligvis av 'Tous droits réservés' som betyr 'Alle rettigheter reservert' i formelle sammenhenger.
Tyskland Symbolet '©' kan følges av 'Alle Rechte vorbehalten' som betyr 'Alle rettigheter reservert'.

Vanlige feil ved bruk av opphavsrettssymbolet

 1. Bruk av © for upubliserte verk: Opphavsrettssymbolet angir vanligvis rettigheter til et publisert verk. Noen jurisdiksjoner kan ha spesifikke indikasjoner for upubliserte materialer.
 2. Forveksling med andre symboler: Ikke forveksle © med andre symboler for åndsverk, som ™ (varemerke) eller ® (registrert varemerke).
 3. Feil datoangivelse: Bruk alltid datoen for første publisering når du viser opphavsrettssymbolet. Bruk av en fremtidig eller unøyaktig dato kan villede lesere og svekke din juridiske stilling.
 4. Å anta universell beskyttelse: Bruk av opphavsrettssymbolet garanterer ikke beskyttelse i alle land. Mens mange nasjoner anerkjenner Bern-konvensjonen, er det viktig å forstå lokale opphavsrettslover der ditt verk vil bli distribuert eller brukt.

Gir bruk av opphavsrettssymbolet juridisk beskyttelse?

Handlingen med å skape et originalt verk gir opphavsrettsbeskyttelse, ikke selve bruken av opphavsrettssymbolet. Imidlertid fungerer symbolet som en offentlig merknad om at verket er opphavsrettsbeskyttet. Selv uten å vise symbolet, er verket beskyttet av opphavsrett fra det øyeblikket det blir skapt og fiksert i en konkret form. Å vise symbolet kan imidlertid gi ekstra juridiske fordeler i visse jurisdiksjoner.

En kort historie om opphavsrett

Opphavsrettens konsept oppsto i England på 1500-tallet. Den første anerkjente opphavsrettsloven, "Statute of Anne", ble vedtatt i England i 1710. Etter hvert som informasjon spredte seg globalt, spesielt i den digitale tidsalderen, utviklet opphavsrettslovene seg. Opphavsrettssymbolet, ©, ble standardisert med den universelle opphavsrettskonvensjonen i 1952.

Slik skriver du opphavsrettssymbolet ved hjelp av tastatursnarveier og Alt-koder

 • På Windows: Hold nede Alt-tasten på tastaturet og tast inn 0169 på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten.
 • På Mac: Trykk Option + G.
 • På mange Linux-systemer: Trykk Ctrl + Shift + u, tast deretter inn a9 og trykk Enter.
 • Ved HTML-koding: Bruk det navngitte tegnet © eller det numeriske tegnet ©.

Symbolbilder

Standard opphavsrettssymbolSirklet liten bokstav cSirklet stor bokstav COpphavsrettssymbol med emoji-variasjonCopyleft-symbolLydopptaksopphavsrettssymbol