Gradsymbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
°
HTML Betydning
° °
°
U+B0
Standard gradsymboll
Dette er det standard gradsymboll som brukes til å representere grader i temperatur, vinkler eller andre sammenhenger der begrepet grad er relevant.

Hva er gradsymboll?

Gradsymboll, betegnet som °, brukes vanligvis i ulike sammenhenger for å representere begrepet 'grad'. Den brukes oftest i temperaturmålinger (som 25°C) og også for å angi vinkler (f.eks. en 90° rett vinkel).

Hvordan bruke gradsymboll

Gradsymboll brukes på en enkel måte, direkte etter tallet den modifiserer. Noen vanlige bruksområder inkluderer:

 • I temperaturmålinger: 37°C eller 98.6°F. Alternativt kan integrerte symboler også brukes: 37℃ eller 98.6℉.
 • For å angi vinkler: en 45° vinkel.
 • I geografiske koordinater: 35°N breddegrad eller 75°W lengdegrad.

Merk at det er viktig å også spesifisere temperaturskalaen når man indikerer temperatur, enten ved å bruke Celsius (°C eller ) eller Fahrenheit (°F eller ). Husk at de integrerte symbolene allerede inkluderer gradsymboll.

Forskjellen mellom gradsymboll og andre lignende symboler

Det er viktig å skille gradsymboll fra andre lignende symboler. For eksempel kan ring over symbolet (˚) se likt ut, men har en annen bruk. Sørg alltid for å bruke riktig symbol for klarhet og nøyaktighet.

Vanlige misforståelser med gradsymboll

 1. Forvirring mellom gradsymboll og primetegn (′) og dobbelt primetegn (″), som angir minutter og sekunder i geografiske koordinatsystemer.
 2. Glemme å spesifisere temperaturskalaen (℃ eller ℉) når man angir temperaturer, noe som kan føre til potensiell misforståelse.

Historie om gradsymboll

Den eksakte opprinnelsen til gradsymboll er ikke godt dokumentert, men bruken kan spores tilbake i århundrer, spesielt i astronomiske sammenhenger. Etter hvert som standardiserte målesystemer utviklet seg, ble symbolets anvendelse mer utbredt, spesielt innen matematikk og vitenskap.

Hvordan skrive gradsymboll ved hjelp av tastatursnarveier og Alt-koder

 • På Windows: Hold nede Alt-tasten på tastaturet og tast inn 0176 på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten.
 • På Mac: Trykk Option + Shift + 8.
 • På mange Linux-systemer: Trykk Ctrl + Shift + u, tast deretter inn b0 og trykk Enter.
 • Ved HTML-koding: Bruk det navngitte tegnet ° eller det numeriske tegnet °.

Vanlige bruksområder for gradsymboll i ulike disipliner

 • Matematikk: Gradsymboll brukes ofte til å betegne vinkler. For eksempel kan man i trigonometri referere til vinklene i en trekant som 30°, 60° og 90°.
 • Geografi: I geografiske koordinater betegner gradsymboll breddegrad og lengdegrad, for eksempel 40°N 70°V.
 • Fysikk og ingeniørfag: Gradsymboll brukes til å betegne temperatur, spesielt innen termodynamikk, som kokepunktet for vann ved 100°C.
 • Astronomi: Gradsymboll brukes til å uttrykke størrelsen på himmellegemer eller fenomener når de observeres fra jorden, som for eksempel at størrelsen på månen ser ut til å være omtrent 0.5°.

Vinkelsymboler og deres forhold til gradsymboll

Vinkler er grunnleggende i matematikk, fysikk og ingeniørfag. Mens gradsymboll (°) universelt brukes til å betegne målet av en vinkel, finnes det ulike symboler som representerer spesifikke typer vinkler eller vinklede konstruksjoner. Det er viktig å forstå forskjellen mellom disse symbolene og den generelle gradsymbollen for klar og nøyaktig kommunikasjon. Her er noen av de vanligste og spesialiserte vinkelsymbolene:

 • - Representerer en vinkel dannet av to stråler med en felles endepunkt.
 • - Angir en rett vinkel, som måler nøyaktig 90°.
 • og - Symboler som brukes for vinkler, der ofte representerer en spesifikk vinkelavstand mellom to linjer.
 • - Brukes ofte til å representere en målt vinkel, spesielt i geometriske sammenhenger.
 • - Angir vinkelen mellom tre eller flere plan som skjærer hverandre i et felles punkt.
 • og - Representerer buen vinkler som er relatert til sirkulære segmenter.
 • , , , , , , , , , og - Dette er spesialiserte symboler som brukes i ulike matematiske eller tekniske sammenhenger for å betegne spesifikke vinklede konstruksjoner eller relasjoner.
 • 📐 - Representerer et tegneverktøy, vinkelhakken eller vinkelhakken, som ofte brukes til å tegne eller måle vinkler.

Gradsymbollen (°) brukes selv etter et tall for å kvantifisere størrelsen på en vinkel. Når vi for eksempel sier at en vinkel måler 45°, angir vi at størrelsen er halvveis mellom en rett vinkel (90°) og en rett linje (0° eller 180°). Selv om disse vinkelsymbolene hjelper til med å visualisere eller konstruere vinkler, kvantifiserer gradsymbollen dem.

Nyttige verktøy

Online vinkelhake - Denne interaktive webappen lar deg måle vinkler ved hjelp av mobilenheten din.

Symbolbilder

Standard gradsymboll