Ikke likt-tegn

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
=><
HTML Betydning
&ne;
&#8800;
U+2260
Ikke likt-tegn
Ikke likt-tegnet, representert som ≠, blir brukt innen matematikk og datavitenskap for å indikere at to verdier eller uttrykk ikke er like.

Hva er ikke likt-tegnet?

Ikke likt-tegnet, symbolisert som ≠, blir brukt for å indikere at to verdier eller matematiske uttrykk ikke er like.

Anvendelser av ikke likt-tegnet i ulike felt

Ikke likt-tegnet (≠) har anvendelser innen flere disipliner:

 • Matematikk: Vanligvis brukt innen algebra, kalkulus og tallteori.
 • Datavitenskap: Brukt i programmeringsspråk for betingede uttrykk.
 • Statistikk: Brukt for å indikere ulikhet i statistiske tester.
 • Ingeniørfag: Brukt i betinget logikk innen ingeniørmodeller.

Varianter i Google Sheets, Excel og programmering

I regnearkprogramvare og programmeringsspråk kan "ikke likt" operatøren bli representert forskjellig:

 • Google Sheets og Excel: Begge bruker vanligvis operatøren "ikke likt" som <>.
 • Python, Java, C/C++ og JavaScript: Disse programmeringsspråkene representerer "ikke likt" operatøren som !=. I JavaScript kan også streng ulikhet representeres som !==.

Slik skriver du inn ikke likt-tegnet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 8800 på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
 • Mac: Trykk Option + =.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter 2260 og trykk Enter.
 • HTML: Bruk navngitt tegn &ne; eller numerisk tegn &#8800;.
 • LaTeX: For å skrive inn ikke likt-tegnet i LaTeX, bruk kommandoen \neq.

Symbolbilder

Ikke likt-tegn