⇩ ⇩ ⇩
#
boble tekst Det ser ut som engelske bokstaver pakket inn i sirkler.Det er to stiler, hvitt på svart og svart på hvitt.Den svarte bakgrunnen er standardinnstillingen. Du kan fjerne merket for avkrysningsruten for å endre stil.Windows 7 støtter ikke stilen med svart bakgrunn, men støtter stilen med hvit bakgrunn. Windows 10 støtter bare det vanlige engelske alfabetet bortsett fra det diakritiske alfabetet.Denne tekststilen støttes også av tall.