⇩ ⇩ ⇩
#
kursive bokstaver Den kursive skriften ser ut som kursiv håndskrift. Det kan også tiltrekke seg brukernes øyeepler. Den cursive teksten har to stiler, inkluderer fet tekst og ikke-fet tekst.