Hva er min Facebook ID? User ID / Page ID

Vennligst skriv den facebook personlig URL her.
Det støtter også facebook-side og grupper.

Resultat

Facebook ID XXXXX
Meta Tag <meta property="fb:admins" content="XXXXX" />

Hvordan få Facebook personlige URL?

  1. Klikk på denne linken: https://www.facebook.com/me
  2. Det vil omdirigere til din personlige facebook url, så kopiere url.

Oppsett fb:admin i meta tag

For å gi en admin tillatelse til å administrere facebook kommentarer plugin, må du sette opp en meta tag på siden, slik som
<meta property="fb:admins" content="{FACEBOOK_USER_ID}"/>
{FACEBOOK_USER_ID} er en numerisk ID