Hamburger menysymbol, navigasjonsikon, utvid / kollaps ikon, kontekstuell meny og tre-punkts symbol.
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
Ξ︿𓏬𓃑𓏧

※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
hamburgerikon
hamburger menyikon
Ξ den originale Riemann Xi-funksjonen.
strengt ekvivalent symbol. fire linjesymbol.
tre vertikale svarte prikker
vertikalt ellipsesymbol
fire vertikale svarte sirkler
fire vertikale svarte firkanter
midtlinje horisontalt ellipsesymbol
horisontalt ellipsesymbol
proporsjonssymbol. fire prikker i firkant.
svart opp-pekende trekant
sort nedadrettet trekant
svart høyre pekende trekant
hvit opp-pekende trekant
hvit ned-pekende trekant
hvit høyre pekende trekant
pil pil opp symbol
pil ned symbol
︿ chevron symbol peker opp
chevronsymbol peker til nedover
dobbelt opp pekevinkel
dobbelt ned pekevinkel
𓏬 tre vertikale hvite sirkler
𓃑 ni prikker