Meny

Hamburger menysymbol, navigasjonsikon, utvid / kollaps ikon, kontekstuell meny og tre-punkts symbol.
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
Ξ︿𓏬𓃑𓏧
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
hamburgerikon
hamburger menyikon
sirklet kinesisk tegn "tre"
strengt ekvivalent symbol. fire linjesymbol.
tre vertikale svarte prikker
vertikalt ellipsesymbol
fire vertikale svarte sirkler
fire vertikale svarte firkanter
midtlinje horisontalt ellipsesymbol
horisontalt ellipsesymbol
proporsjonssymbol. fire prikker i firkant.
svart opp-pekende trekant
sort nedadrettet trekant
svart høyre pekende trekant
hvit opp-pekende trekant
hvit ned-pekende trekant
hvit høyre pekende trekant
pil pil opp symbol
pil ned symbol
︿ chevron symbol peker opp
chevronsymbol peker til nedover
dobbelt opp pekevinkel
dobbelt ned pekevinkel
𓏬 tre vertikale hvite sirkler
𓃑 ni prikker
Firkant fire hjørner