Ellipsis-tegnet

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
.
HTML Betydning
…
…
U+2026
Ellipsis
Ellipsis-tegnet, symbolisert av …, er en serie med tre prikker som indikerer en utelatelse eller en pause i tale eller skrift.

Hva er ellipsis-tegnet?

Ellipsis-tegnet, symbolisert av …, blir ofte brukt for å indikere en pause, utelatelse av ord eller en avslutning av tanke. Det kan også brukes for å indikere en ufullstendig liste eller antyde fortsettelse.

Eksempel på bruk av ellipsis-tegnet

I litteraturen kan ellipsis-tegnet bli brukt for å indikere nøling hos en karakter, for eksempel: "Jeg trodde jeg så... glem det."

Bruk av ellipsis-tegnet i formell skriving

I formell skriving blir ellipsis-tegnet ofte brukt for å indikere utelatte deler av sitert materiale. For eksempel, når man siterer en passasje fra en bok, kan irrelevante deler utelates og erstattes med ellipsis for å forkorte sitatet samtidig som betydningen bevares.

Anvendelser og unike bruksområder for ellipsis-tegnet

Ellipsis-tegnet (…) har ulike anvendelser og unike bruksområder:

  • Litteratur: Brukes for å indikere en pause, utelatelse av ord eller en avslutning av tanke.
  • Matematikk: Benyttes for å representere en ufullstendig sekvens eller liste.
  • Grafisk design: Brukes i design for å antyde fortsettelse.
  • Web og app-design: Brukes for å representere avkortet tekst eller for å indikere at det er mer innhold tilgjengelig.
  • Journalistikk: Brukes i sitert materiale for å indikere utelatte deler.

Slik skriver du ellipsis-tegnet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

  • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 0133 på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
  • Mac: Trykk på Option + ;.
  • Linux: Trykk på Ctrl + Shift + u, skriv deretter 2026 og trykk på Enter.
  • HTML: Bruk det navngitte tegnet … eller det numeriske tegnet ….
  • LaTeX: For å skrive ellipsis-tegnet i LaTeX, bruk kommandoen \ldots.

Symbolbilder

Ellipsis