• skilletegn | ❝ anførselstegn | » braketsymboler | § avsnittmerke | * stjerne symboler
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
˙·.ᐟ¡¿¦¨¯´·¸ºˉ˘ˆ

※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
stjerne i full bredde
horisontalt ellipsesymbol
· midtpunkt-symbol
¿ omvendt spørsmålstegn
¦ ødelagt søylesymbol
¨ diereseres mark
¯ makron symbol
´ akutt aksentmerke
· midtpunkt-symbol
¸ cedilla aksentmerke
º maskulin ordinal indikatormerke
østasiatiske referansemerke
dolk symbol
dobbel dolk-symbol