Referansemerke

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
*
HTML Betydning
※
U+203B
Referansemerke
Vanligvis brukt i østasiatiske tekster for å markere en fotnote eller et punkt som krever oppmerksomhet. Det signaliserer at det følger en note, vanligvis for å gi ytterligere informasjon.

Hva er et referansemerke?

Et referansemerke, representert som ※, blir ofte brukt i østasiatiske tekster for å indikere fotnoter eller punkter som krever oppmerksomhet. Det fungerer som en markør for at en forklarende note følger, ofte nederst på en side eller i en tilstøtende kolonne.

Bruk og forskjeller mellom vanlige referansemerker

Referansemerker kommer i ulike former, hver med sin historie og bruk. Det er viktig å forstå forskjellene for å bruke dem riktig:

  • - Hovedsakelig brukt i østasiatiske sammenhenger for fotnoter.
  • (Dolk) og (Dobbeldolk) - Ofte brukt i vestlige tekster, der dolken markerer den første fotnoten og dobbeldolken indikerer en andre.
  • * (Asterisk) - Et universelt symbol for å indikere fotnoter eller for å fremheve spesifikke punkter.

Historisk kontekst for referansemerket

De nøyaktige opprinnelsene til referansemerket ※ er ikke helt klare, men det har vært et fast innslag i østasiatisk litteratur og vitenskapelige verk i århundrer. På samme måte har dolker og dobbeldolker røtter i gamle latinske tekster, der de ble brukt til å markere korreksjoner eller notater.

Hvordan skrive referansemerkene ved hjelp av tastatursnarveier og Alt-koder

  • ※ - Dette symbolet har kanskje ikke en direkte tastatursnarvei i mange systemer, men i HTML-koding kan det representeres som ※.
  • † (Dolk) - På Windows: Alt + 0134. For HTML-koding: †.
  • ‡ (Dobbeldolk) - På Windows: Alt + 0135. For HTML-koding: ‡.

Symbolbilder

Referansemerke