Avsnittmerke

• skilletegn | ❝ anførselstegn | » braketsymboler | § avsnittmerke | * stjerne symboler
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
§
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
§ seksjon / kapittelstegn
avsnittmerke
reversert avsnittsmerke
østasiatiske referansemerke