Anførselstegn

• skilletegn | ❝ anførselstegn | » braketsymboler | § avsnittmerke | * stjerne symboler
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
"'«»`ˊ
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
« venstre pekende anførselstegn med dobbel vinkel
» høyre pekende anførselstegn med dobbel vinkel
venstre enkelt anførselstegn
rett enkelt anførselstegn
enkelt lav anførselstegn
enkelt høyt reversert anførselstegn
venstre dobbelt anførselstegn
høyre dobbelt anførselstegn
dobbelt lav anførselstegn
dobbelt høyt reversert anførselstegn
enkelt anførselstegn for venstre vinkel
enkelt anførselstegn med rett vinkel
tunge enkelt vendte komma anførselstegn ornament
tung enkelt komma anførselstegn ornament
tung dobbelt dreid komma anførselstegn ornament
tung dobbelt komma anførselstegn ornament
reversert dobbelt prima anførselstegn
dobbelt pristilbud
lavt dobbelt pristilbud
anførselstegn for fullbredde
fullbredds apostrof
prim (eller minuttmerke)
Dobbel prim (eller sekundmarkering)
Trippel prim
Firdobbelt prim
Omvendt prim
Omvendt dobbel prim
Omvendt trippelprim