• skilletegn | ❝ anførselstegn | » braketsymboler | § avsnittmerke | * stjerne symboler
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
︿«»
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
venstre hjørne brakett. (CJK)
høyre hjørne brakett. (CJK)
venstre hvit hjørnebrakett. (CJK)
høyre hvit hjørnebrakett. (CJK)
dobbelt opp pekevinkel
dobbelt ned pekevinkel
︿ chevron symbol peker opp
chevronsymbol peker til nedover
presentasjonsskjema for vertikal brakett til venstre. (CJK)
presentasjonsskjema for vertikal høyre hjørne brakett. (CJK)
presentasjonsskjema for vertikal venstre hvit hjørnebrakett. (CJK)
presentasjonsskjema for vertikal høyre hvit hjørnebrakett. (CJK)
enkelt anførselstegn for venstre vinkel
enkelt anførselstegn med rett vinkel
« venstre pekende anførselstegn med dobbel vinkel
» høyre pekende anførselstegn med dobbel vinkel
halvbredde venstre hjørne brakett
halvbredde brakett høyre hjørne
pil pil opp symbol
pil ned symbol
rynkesymbol
smilefjes
øvre firkantet parentes
øvre parentes
nedre parentes
øvre krøllete parentes
nedre krøllete krøllparentes
øvre skilpaddeskallparentes
nedre skilpadde skall parentes