Stjerne symboler

• skilletegn | ❝ anførselstegn | » braketsymboler | § avsnittmerke | * stjerne symboler
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
*٭𖡽𖥤𖥟𖡟𖤗𒀭𒀯𒄬

Relaterte elementer: stjernersymboler | blomster symboler

※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
* stjernen
stjerneoperatør
٭ arabisk femspiss stjerne
østasiatiske referansemerke
asterism
lav stjerne
to stjerner rettet loddrett
blomster tegnsettingsmerke
kombinere stjerne ovenfor
sirklet stjerneoperatør
Dharmahjulet, et symbol som representerer buddhismen
tunge åtte tårnåpne propellstjerne
tung stjerne
åpen sentrumsstjerne
åtte spoke stjerne
Lakshmi-stjernen, forbundet med rikdom og velstand i hinduismen
seksten spisse stjerne
kraftig tårnspåkalt stjerne
firkantet stjerne
stjerne i full bredde
liten stjerne
stjerne i full bredde
dolk symbol
dobbel dolk-symbol