Avsnittsmarkør

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
§
HTML Betydning
§ §
§
U+A7
Seksjonssymbol
Dette er det standard symbolet som brukes for å referere til individuelle seksjoner av et dokument, spesielt i juridiske tekster.

Hva er Seksjonssymbolet?

Seksjonssymbolet, representert som § og noen ganger populært kalt "dobbelt s", "seksjonssymbol" eller bare "seksjon", brukes vanligvis i juridiske, akademiske og andre formelle tekster for å betegne individuelle seksjoner eller paragrafer i et dokument. Dette symbolet gir en tydelig måte å referere til spesifikke deler av en tekst, og sikrer presisjon i henvisninger og diskusjoner.

Slik bruker du Seksjonssymbolet

For å bruke seksjonssymbolet, sett det inn før nummeret på seksjonen som refereres til.

Et typisk format er: § 5 eller §§ 5-7

Noen vanlige bruksområder inkluderer:

 • I juridiske dokumenter for å referere til en spesifikk seksjon eller paragraf.
 • I akademiske artikler for å henvise til seksjoner i tidligere studier eller forskrifter.
 • I manualer eller veiledninger for å lede lesere til relevante seksjoner.

Når du bruker symbolet, er det viktig å sørge for at seksjonene er tydelig nummerert, slik at leseren får klarhet.

Variasjoner i Bruken av Seksjonssymbolet på Tvers av Land

Seksjonssymbolet (§) er anerkjent globalt, men bruken kan variere basert på lokale praksiser eller kulturelle nyanser. Her er noen innsikter i bruken i forskjellige land:

 • USA: Vanligvis brukt i juridiske dokumenter for å referere til spesifikke seksjoner av lover og forskrifter.
 • Tyskland: Ofte brukt for å referere til individuelle paragrafer (§) i lover, f.eks. "§ 90 StGB" for paragraf 90 i den tyske straffeloven.
 • Brasil: Brukes i juridiske tekster for å referere til seksjoner av lover og forskrifter.
 • Mexico: Brukes i juridiske sammenhenger for å referere til seksjoner av juridiske dokumenter.
 • Sverige: Betyr seksjoner i juridiske dokumenter, kjent som "paragraftecken".
 • Finland: Omtalt som "pykälämerkki" og brukt i juridiske tekster.
 • Spania: Mindre vanlig brukt, men kan finnes i visse juridiske sammenhenger.
 • Italia: Forekommer av og til i italienske juridiske dokumenter.
 • Sveits: Brukes i lover og juridiske forskrifter.
 • Østerrike: Henviser til seksjoner i lover og andre juridiske dokumenter.

Vanlige Feil ved Bruk av Seksjonssymbolet

 1. Bruk av § uten klare seksjonsnumre: Sørg alltid for at dokumentet har tydelig nummererte seksjoner når du refererer med seksjonssymbolet.
 2. Forveksling med andre symboler: Ikke forveksle § med symboler som ¶ (pilcrow) eller andre notasjonssymboler.
 3. Feil bruk av dobbelt seksjonssymbol: §§ skal brukes når du refererer til et spekter av seksjoner, ikke bare én.
 4. Overbruk: I dokumenter der seksjonsreferanser er hyppige, bør du vurdere å bruke en kombinasjon av ord og symboler for å unngå gjentakelse og forbedre lesbarheten.

Historisk Opprinnelse til Seksjonssymbolet

Seksjonssymbolet, kjent som "sectio" på latin, har sin opprinnelse i antikke romerske skrifter. Skrivere brukte et lignende merke for å indikere et brudd eller en pause i teksten, som over tid utviklet seg til symbolet vi kjenner i dag. Dets tilknytning til juridiske og formelle dokumenter begynte i middelalderen, der det ble brukt til å betegne seksjoner av lovtekster og religiøse tekster.

Slik Skriver du Seksjonssymbolet ved Hjelp av Tastatursnarveier og Alt-koder

 • På Windows: Hold nede Alt-tasten på tastaturet og skriv 0167 på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten.
 • På Mac: Trykk på Option + 6.
 • På mange Linux-systemer: Trykk på Ctrl + Shift + u, skriv deretter 00a7 og trykk på Enter.
 • For HTML-koding: Bruk det navngitte tegnet § eller det numeriske tegnet §.

Symbolbilder

Seksjonssymbol