Cent-tegn

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
¢$¥💰
HTML Betydning
¢ ¢
¢
U+A2
Cent-tegn
Dette er det offisielle symbolet for cent, som vanligvis brukes i ulike land for å representere en hundredel av deres hovedvalutaenhet.

Hva er Cent-tegnet?

Cent-tegnet, som er symbolisert med ¢, er et symbol som brukes for å representere en hundredel av en valutaenhet i ulike land. I sammenheng med den amerikanske dollaren og noen andre valutaer, representerer det spesifikt en hundredel av en dollar.

Bruk og betydning av Cent-tegnet

Cent-tegnet, ¢, vises ofte på prislapper, spesielt når man håndterer verdier under en dollar. For eksempel kan en pris oppgis som $0.99 eller 99¢. Begge notasjonene betyr det samme, men cent-notasjonen understreker at verdien er under en dollar.

 • Standardformat for cent: 99¢ Dette formatet er utbredt, spesielt i USA, der cent-symbolet følger beløpet.
 • Plassering av symbol: Standard: 99¢
 • Desimalskilletegn: Ikke relevant for cent-tegnet, da det representerer brøkdeler av en dollar.
 • Mellomrom: Standard: Ingen mellomrom mellom beløp og symbol (99¢)
 • Offisielle valutakoder: Når man refererer til valutaer, er det ofte bedre å bruke valutakoder som "USD" for klarhet. Cent vil bli representert i desimalformat, f.eks. $0.99 (USD).

Representasjon i finansielle transaksjoner

Selv om cent-tegnet er allment anerkjent, er bruken i offisielle finansielle dokumenter eller transaksjoner begrenset. Ofte brukes desimalnotasjonen. For eksempel kan man i stedet for å skrive 99¢ skrive $0.99.

Land og valutaer som bruker Cent-tegnet

Konseptet med å dele hovedvalutaenhetene inn i 100 mindre enheter er utbredt på tvers av land. Mens navnet og symbolet kan variere, er cent et universelt begrep:

 • USA: Dollar og cent
 • Eurosonen: Euro og cent
 • Australia: Dollar og cent
 • Canada: Dollar og cent

¢-symbolet er ikke eksklusivt for USA, men kan være assosiert med hvilken som helst valuta som deler sin primære enhet inn i 100 deler.

Hvordan skrive Cent-tegnet ved hjelp av tastatursnarveier og Alt-koder

 • På Windows: Hold nede Alt-tasten og tast 0162 på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten.
 • På Mac: Ikke tilgjengelig med en direkte snarvei, men kan nås gjennom tegnviseren.
 • På mange Linux-systemer: Trykk Ctrl + Shift + u, tast deretter a2 og trykk Enter.
 • For HTML-koding: Bruk navngitte tegn ¢ eller numeriske tegn ¢.

Symbolbilder

Cent-tegn