Koreansk won-symbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
$£¥
HTML Betydning
₩
U+20A9
Koreansk won-symbol
Dette er det offisielle symbolet for koreansk won, den offisielle valutaen i Sør-Korea.

Hva er koreansk won-symbol?

Koreansk won-symbol, representert av ₩, er det offisielle symbolet for koreansk won, valutaen i Sør-Korea. Won omtales ofte bare som "won" og forkortes som "KRW".

₩-symbolet er unikt for koreansk won og angir valutaens internasjonale identitet.

Retningslinjer for bruk av koreansk won-symbol

Koreansk won-symbol, betegnet som ₩, representerer den offisielle valutaen i Sør-Korea. Når man refererer til beløp, spesielt i internasjonale transaksjoner eller kommunikasjon, er klarhet avgjørende. Bruk alltid valutakoden "KRW" for ytterligere klarhet i sammenhenger med flere valutaer, f.eks. ₩10,000 (KRW) vs. €100 (EUR).

  • Standardformat for won: ₩10,000 Dette formatet er standard i Sør-Korea, der valutasymbolet kommer før beløpet. Sør-Korea bruker vanligvis ikke desimaltegn for sin valuta på grunn av verdien på myntenhetene.
  • Plassering av symbol: Standard: ₩10,000
  • Mellomrom: Standard: Ingen mellomrom mellom symbol og beløp (₩123)
  • Offisielle valutakoder: Bruk alltid "KRW" for koreansk won og unngå andre forkortelser.

Land som bruker koreansk won

Koreansk won er den offisielle valutaen i:

  • Sør-Korea

Det er verdt å merke seg at Nord-Korea også bruker en valuta som heter won, men den er forskjellig fra sørkoreansk won både i verdi og symboler.

Historisk notat om koreansk won

Won har vært valutaen i Sør-Korea siden den ble innført i 1962, og erstattet hwan. Den gjennomgikk en redesign i 2006, noe som resulterte i nye sedler og mynter som fortsatt er i sirkulasjon. Begrepet "won" er avledet fra det koreanske ordet 원, som betyr "sirkel" eller "rund", noe som indikerer myntenes form.

Slik skriver du koreansk won-symbol ved hjelp av tastatursnarveier og Alt-koder

  • På Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 8361 på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten.
  • På Mac: Det kan hende det ikke finnes en direkte tastatursnarvei. Bruk tegnvisning eller kopier og lim inn symbolet.
  • På mange Linux-systemer: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter 20a9 og trykk Enter.
  • For HTML-koding: Bruk det navngitte tegnet ₩ eller det numeriske tegnet ₩.

Symbolbilder

Koreansk won-symbol