Tegnet for russisk rubel

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
$¥
HTML Betydning
₽
U+20BD
Tegnet for russisk rubel
Dette er det offisielle tegnet for russisk rubel, den offisielle valutaen i Den russiske føderasjonen.

Hva er tegnet for russisk rubel?

Tegnet for russisk rubel, representert av ₽, er det offisielle tegnet for russisk rubel, valutaen i Den russiske føderasjonen. Rubelen blir vanligvis omtalt som "rubelen" og forkortes som "RUB".

Rubelen har en lang historie som strekker seg tilbake til det 13. århundre. Den moderne rubelen ble etablert etter sammenbruddet av Sovjetunionen og har gjennomgått ulike endringer i symbol og verdi siden den gang.

Retningslinjer for bruk av tegnet for russisk rubel

Tegnet for russisk rubel, betegnet som ₽, representerer den offisielle valutaen i Den russiske føderasjonen. Når man refererer til beløp, spesielt i internasjonale transaksjoner eller kommunikasjon, er klarhet viktig. Bruk alltid valutakoden "RUB" for ytterligere klarhet i sammenhenger der det er flere valutaer, f.eks. 1 234,56₽ (RUB) vs. €1 000,23 (EUR).

  • Standardformat for rubler: 1 234,56₽ Dette formatet er standard i Russland, der valutasymbolet følger beløpet, en periode brukes som desimaltegn, og komma brukes som tusenskilletegn.
  • Plassering av symbol: Standard i Russland: 50₽
  • Desimaltegn: Standard: periode som desimaltegn (4,99₽)
  • Tusenskilletegn: Standard i Russland: komma (1 234,56₽)
  • Mellomrom: Standard: Ingen mellomrom mellom symbol og beløp (50₽)
  • Offisielle valutakoder: Bruk alltid "RUB" for russisk rubel og unngå andre forkortelser.

Slik skriver du tegnet for russisk rubel ved hjelp av tastatursnarveier og Alt-koder

  • På Windows: Hold nede Alt-tasten og tast inn 0084 eller 1025 på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
  • På Mac: Bruk tegnviseren for å finne symbolet.
  • På mange Linux-systemer: Trykk Ctrl + Shift + u, tast deretter inn 20bd og trykk Enter.
  • Ved HTML-koding: Bruk det numeriske tegnet ₽.

Symbolbilder

Tegnet for russisk rubel