Shekeltegnet

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
$¥£
HTML Betydning
₪
U+20AA
Shekeltegnet
Dette er det offisielle symbolet for shekel, den offisielle valutaen i Israel.

Hva er shekeltegnet?

Shekeltegnet, representert av ₪, er det offisielle symbolet for shekel, valutaen i Israel. Shekel blir ofte omtalt bare som "shekel" og forkortes som "ILS".

Retningslinjer for bruk av shekeltegnet i Israel

Shekeltegnet, som er ₪, representerer den offisielle valutaen i Israel. Når man refererer til beløp, spesielt i internasjonale transaksjoner eller kommunikasjon, er klarhet viktig. Bruk alltid valutakoden "ILS" for ytterligere klarhet i sammenhenger med flere valutaer, f.eks. ₪1 234,56 (ILS) vs. €1 000,23 (EUR).

  • Standardformat for shekel: ₪1 234,56. Dette formatet er standard i Israel, der valutasymbolet kommer før beløpet, med punktum som desimalseparator og komma som tusenskilletegn.
  • Plassering av symbol: Standard: ₪50
  • Desimalseparator: Standard: punktum som desimalseparator (₪4,99)
  • Tusenskilletegn: Standard i Israel: komma (₪1 234,56)
  • Mellomrom: Standard: Ingen mellomrom mellom symbol og beløp (₪50)
  • Offisielle valutakoder: Bruk alltid "ILS" for shekel og unngå andre forkortelser.

Historisk notat om shekel

Termen "shekel" stammer fra oldtiden og ble brukt som en vektenhet tilsvarende omtrent ett gram i moderne tid. Den moderne shekelen, kjent som israelsk ny shekel (NIS), ble introdusert i 1985 og erstattet den gamle shekelen med en kurs på 1 000 gamle shekler for 1 ny shekel.

Slik skriver du shekeltegnet ved hjelp av tastatursnarveier og Alt-koder

  • På Windows: Hold nede Alt-tasten og tast inn den aktuelle koden på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten. (Den spesifikke koden kan variere avhengig av tastaturoppsett og språkinnstillinger.)
  • På Mac: Sjekk spesifikke tastaturoppsett eller bruk Tegnviser.
  • På mange Linux-systemer: Sjekk spesifikke tastatursnarveier basert på skrivebordsmiljøet.
  • Ved HTML-koding: Bruk det navngitte tegnet &sheqel; eller det numeriske tegnet ₪.

Symbolbilder

Shekeltegnet