Randomisere
Angre

Dette er en nettapplikasjon som tilfeldig sorterer flere elementer i en liste. Elementer i listen kan være navn, utlodninger, ID eller nummer. Skriv inn ett element per linje, med andre ord, det er bare ett element per linje. Klikk deretter på knappen for å blande bestillingen. All data betjenes på nettlesersiden. Resultatene er redigerbare.

Å bruke tilfeldig sortering i Excel er vanskelig, og det er lurt å bruke det her i stedet. Bare kopier og lim inn alle dataene i Excel her, og sorter dem deretter tilfeldig.

Denne applikasjonen bruker en mer randomisert kryptofunksjon ( crypto.getRandomValues ) i stedet for en vanlig innebygd tilfeldig funksjon ( Math.random ). Vennligst følg de lokale lovene og brukeren er ansvarlig for eventuelle brudd. Denne siden leveres "som den er", uten garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått.