-
00
00
00
-
  • Trykk på eller for å justere tallet.
  • Start / Pause : Enter
  • Når timeren starter, vil URL (lenkeadresse) endres. Denne URL-en inneholder løpende informasjon for tidtakeren. Du kan dele denne nettadressen hvor som helst, og den vil fortsatt fungere.
  • Tittelen er redigerbar.
  • Annonser er skjult i fullskjermmodus.
  • Titler kan kun redigeres i din egen nettleser.
  • Online webapplikasjon uten installasjon.
  • Presisjon til mikrosekund (1/1000 sekund).
  • Ringetiden er begrenset til maksimalt 90 sekunder.