--:--:--
::
t m
:
  • Dette er en gratis online app. Ingen installasjon nødvendig.
  • Vist tid synkroniseres med NTP-serveren.
  • En klokkesynkroniseringsalgoritme viser den nøyaktige tiden i nettleseren din.
  • Du kan endre sidetittelen, og knappen er nederst på siden. Det er en nyttig funksjon når du kjører en aktivitet.
  • Skjermen slås ikke av når applikasjonen kjører, med mindre du slår av skjermen manuelt.
  • Etter at du har startet vekkerklokken, er den første raden gjeldende tid, og den andre raden er den gjenværende tiden.