Andre former

▩ firkantede symboler | ╬ linjesymboler | ▲ trekantsymboler | ◐ sirkel symboler | ☒ x-merkesymboler | ⭓ Andre former | 𖡎 Tilfeldige Linjer
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
Kategorien inkluderer pastiller, femkanter og ellipser.
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
Svart pentagon
Hvit pentagon
svart høyre pekende femkant
hvit høyre pekende femkant
Hvit shogibrikke
Svart shogi-brikke
pastill
svart diamant
hvit diamant
hvit diamant som inneholder svart liten diamant
Svart horisontal ellipse
Hvit horisontal ellipse
Svart loddrett ellipse
Hvit loddrett ellipse
Symbol for å tømme skjermen
svart parallellogram
hvitt parallellogram
Svart heksagon
Hvit heksagon
Horisontal svart heksagon