X-merkesymboler

▩ firkantede symboler | ╬ linjesymboler | ▲ trekantsymboler | ◐ sirkel symboler | ☒ x-merkesymboler | ⭓ Andre former | 𖡎 Tilfeldige Linjer
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
×Χχˣ𒉽
emoji | tekst symbol
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
× multiplikasjonstegn (z-notasjon kartesisk produkt)
Saltire (St Andrew's Cross)
multiplikasjon x
tung multiplikasjon x
kryssmerke
negativt kvadratisk kryssmerke
n-ær ganger operatør
vektor eller kryssprodukt
stemmeseddel (avmerkingsboks)
stemmeurne med x (firkant med kryss)
stemmeseddel x (kryss)
tung stemmeseddel x (fet kryss)
χ gresk bokstav CHI
Sirklet ganger symbol
multiplikasjonstegn i dobbel sirkel
latinsk abonnement liten bokstav x
Kryssing av kjørefelt
Sirkulære kryssende felt
Firkantet saltire