Multiplikasjonssymbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
×÷+-=*✖️
HTML Betydning
× ×
×
U+D7
Multiplikasjonssymbol
Multiplikasjonssymbolet, betegnet som ×, representerer den matematiske operasjonen med multiplikasjon, som multipliserer et tall med et annet.

Hva er multiplikasjonssymbolet?

Multiplikasjonssymbolet, symbolisert ved ×, blir brukt i matematikk for å indikere multiplikasjonsoperasjonen, der ett tall blir multiplisert med et annet. I programmering og dataregistrering blir asterisken (*) ofte brukt som et alternativ til multiplikasjonssymbolet (×). For eksempel er uttrykket "5 × 3" det samme som "5 * 3".

Slik skriver du multiplikasjonssymbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

  • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 0215 på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
  • Mac: Trykk på Option + Shift + 8.
  • Linux: Trykk på Ctrl + Shift + u, skriv deretter 00D7 og trykk Enter.
  • HTML: Bruk det navngitte entiteten × eller den numeriske entiteten ×.
  • LaTeX: For å skrive multiplikasjonssymbolet i LaTeX, bruk kommandoen \times.

Symbolbilder

Multiplikasjonssymbol