Divisjonssymbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
÷×+-=/✖️🟰
HTML Betydning
÷ ÷
÷
U+F7
Divisjonssymbol
Divisjonssymbolet, representert som ÷, representerer den matematiske operasjonen av divisjon, der ett tall deles på et annet.

Hva er divisjonssymbolet?

Divisjonssymbolet, symbolisert av ÷, brukes i matematikk for å indikere divisjonsoperasjonen, der ett tall deles på et annet. I tillegg til det vanlige divisjonssymbolet (÷), brukes ofte skråstrek (/) som et alternativ, spesielt innen programmering og dataregistrering. Divisjonssymbolet (÷) kan brukes om hverandre med skråstrek (/) i matematiske uttrykk. For eksempel er uttrykket "6 ÷ 2" lik "6 / 2".

Hvordan skrive divisjonssymbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

  • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 0247 på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
  • Mac: Trykk Option + /.
  • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter 00F7 og trykk Enter.
  • HTML: Bruk det navngitte tegnet ÷ eller det numeriske tegnet ÷.
  • LaTeX: For å skrive divisjonssymbolet i LaTeX, bruk kommandoen \div.

Symbolbilder

Divisjonssymbol