▩ firkantede symboler | ╬ linjesymboler | ▲ trekantsymboler | ◐ sirkel symboler | ☒ x-merkesymboler | ⭓ Andre former | 𖡎 Tilfeldige Linjer
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
°º𐤏⦿🅞𖣠𖣐𖥕𖥞𖦹𖥚𖤞𒊹
emoji | tekst symbol
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
sirklet stjerneoperatør
fisheye
hvit sirkel
stiplet sirkel
sirkel med loddrett fyll
midt i blinken
svart sirkel
sirkel med venstre halvdel svart
sirkel med høyre halvsvart
sirkel med nedre halvdel svart
sirkel med øvre halvdel svart
sirkel med øvre høyre firkant kvadrant svart
sirkel med alt bortsett fra øvre venstre kvadrant svart
venstre halvsorte sirkel
høyre halv sirkle
hvit kule
stor sirkel
hvit sirkel med øvre venstre firkant
hvit sirkel med kvadrant nederst til venstre
hvit sirkel med kvadrant nede til høyre
hvit sirkel med øvre høyre kvadrant
latinsk abonnement liten bokstav o
° grad (temperatur eller vinkel)
º maskulin ordinal indikatormerke
Sirklet ganger symbol
multiplikasjonstegn i dobbel sirkel
tung stor sirkel