Hake- og avkrysningsbokssymboler

emoji | tekst symbol
Klikk på ikonet for å kopiere til utklippstavle ▼
🆅🆇🅥🅧🔘☑️✔️🙆‍♂️🙅‍♀️🙆‍♀️🙅‍♂️
※ Alle symboler er unicode-tegn, ikke bilde eller kombinerte tegn. Men du kan også kombinere dem selv. ※
Tekst symbol Betydning Kopier / Lim
hake
tung hake
tung multiplikasjon x
stemmeseddel x (kryss)
tung stemmeseddel x (fet kryss)
Kubrot symbol
Fjerde rot symbol
ikke hake
stemmeseddel (avmerkingsboks)
stemmeurne med sjekk
stemmeurne med x (firkant med kryss)
hvitt firkant
svart firkant
hvit sirkel
svart sirkel
logisk 'ELLER'-symbol
Sirklet ganger symbol