Diskunksjonssymbol (ELLER)

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
¬
HTML Betydning
∨
∨
U+2228
Diskunksjonssymbol (ELLER)
Diskunksjonssymbolet, betegnet som ∨, representerer den logiske operasjonen av diskunksjon, som er sann når minst en av operandene er sann.

Hva er diskunksjonssymbolet (ELLER)?

Diskunksjonssymbolet, symbolisert av ∨, brukes i logikk for å betegne den logiske operasjonen av diskunksjon. En diskunksjon er sann når minst en av operandene er sann.

Alternative representasjoner i programvare og programmering

I ulike programvareapplikasjoner og programmeringsspråk kan "eller"-operasjonen representeres forskjellig:

 • JavaScript (JS): Den logiske "eller" representeres ved hjelp av ||. For eksempel, x > 10 || y < 5.
 • Google Sheets: Bruker funksjonen OR(), som i =OR(A1>10, B1<5).
 • Excel: Bruker primært funksjonen OR(), som =OR(A1>10, B1<5). I tillegg kan + brukes som en snarvei for "eller" innenfor matriseformler.

Anvendelser av diskunksjonssymbolet i ulike fagområder

Diskunksjonssymbolet (∨) har anvendelser i flere disipliner:

 • Matematikk: Bredt brukt i proposisjonslogikk og andre matematiske kontekster.
 • Datafag: Brukt i programmering for logiske operasjoner og betingelser.
 • Filosofi: Brukt i formell logikk og filosofiske argumenter.

Tolkningen av diskunksjonssymbolet avhenger i stor grad av dets kontekstuelle bruk, enten innenfor akademiske disipliner eller anvendt vitenskap.

Hvordan skrive diskunksjonssymbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og tast inn riktig kode på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten. (Den spesifikke Alt-koden kan variere basert på skrifttype og programvare.)
 • Mac: Spesifikke snarveier kan variere. Ofte trengs spesialisert programvare eller innstillinger.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, tast deretter inn den Unicode-heksadesimale verdien og trykk Enter.
 • HTML: Bruk det navngitte tegnet som passer for diskunksjonssymbolet, eller bruk det numeriske tegnet.
 • LaTeX: For å skrive diskunksjonssymbolet i LaTeX, bruk kommandoen \lor.

Symbolbilder

Diskunksjonssymbol (ELLER)