Negasjonssymbol (IKKE)

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
¬
HTML Betydning
¬ ¬
¬
U+AC
Negasjonssymbol (IKKE)
Negasjonssymbolet, representert som ¬, representerer den logiske operasjonen av negasjon. Den gir sann når operanden er usann, og vice versa.

Hva er negasjonssymbolet (IKKE)?

Negasjonssymbolet, symbolisert som ¬, brukes i logikk for å indikere den logiske operasjonen av negasjon. En negasjon gir sann når operanden er usann, og vice versa.

Alternative representasjoner i programvare og programmering

I ulike programvareprogrammer og programmeringsspråk kan "ikke"-operasjonen representeres på forskjellige måter:

 • JavaScript (JS): Den logiske "ikke" representeres ved hjelp av !. For eksempel, !x.
 • Google Sheets: Bruker funksjonen NOT(), som i =NOT(A1=10).
 • Excel: Bruker primært funksjonen NOT(), som =NOT(A1=10).

Anvendelser av negasjonssymbolet i ulike fagområder

Negasjonssymbolet (¬) har anvendelser innen flere disipliner:

 • Matematikk: Bredt brukt innen proposisjonslogikk og andre matematiske sammenhenger.
 • Datafag: Anvendes i programmering for logiske operasjoner og betingelser.
 • Filosofi: Brukes i formell logikk og filosofiske argumenter.

Tolkningen av negasjonssymbolet avhenger i stor grad av kontekstuell bruk, enten det er innenfor akademiske disipliner eller anvendt vitenskap.

Hvordan skrive negasjonssymbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og tast inn riktig kode på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten. (Den spesifikke Alt-koden kan variere basert på skrifttype og programvare.)
 • Mac: Spesifikke snarveier kan variere. Ofte trengs spesialisert programvare eller innstillinger.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, tast deretter inn den unike heksadesimale koden for Unicode og trykk Enter.
 • HTML: Bruk det navngitte tegnet som er passende for negasjonssymbolet eller det numeriske tegnet.
 • LaTeX: For å skrive negasjonssymbolet i LaTeX, bruk kommandoen \lnot.

Symbolbilder

Negasjonssymbol (IKKE)