Konjunksjonssymbol (OG)

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
¬
HTML Betydning
∧
∧
U+2227
Konjunksjonssymbol (OG)
Konjunksjonssymbolet, angitt som ∧, representerer den logiske operasjonen av konjunksjon, som er sann bare når begge operandene er sanne.

Hva er konjunksjonssymbolet (OG)?

Konjunksjonssymbolet, symbolisert av ∧, brukes i logikk for å betegne den logiske operasjonen av konjunksjon. En konjunksjon er sann bare når begge operandene er sanne.

Alternative representasjoner i programvare og programmering

I ulike programvareapplikasjoner og programmeringsspråk kan "og"-operasjonen representeres på forskjellige måter:

 • JavaScript (JS): Den logiske "og"-operasjonen representeres ved å bruke &&. For eksempel x > 10 && y < 5.
 • Google Sheets: Bruker funksjonen AND(), som i =AND(A1>10, B1<5).
 • Excel: Bruker primært funksjonen AND(), som =AND(A1>10, B1<5). I tillegg kan * brukes som en snarvei for "og" innenfor matriseformler.

Anvendelser av konjunksjonssymbolet i ulike fagområder

Konjunksjonssymbolet (∧) har anvendelser i flere fagområder:

 • Matematikk: Mye brukt i proposisjonal logikk og andre matematiske sammenhenger.
 • Datavitenskap: Brukes innen programmering for logiske operasjoner og betingelser.
 • Filosofi: Brukes i formell logikk og filosofiske argumenter.

Tolkningen av konjunksjonssymbolet avhenger i stor grad av brukskonteksten, enten det er innenfor akademiske disipliner eller anvendt vitenskap.

Slik skriver du konjunksjonssymbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og tast inn den aktuelle koden på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten. (Den spesifikke Alt-koden kan variere avhengig av skrifttype og programvare.)
 • Mac: Spesifikke snarveier kan variere. Ofte trengs spesialisert programvare eller innstillinger.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter inn den Unicode-heksadesimale koden og trykk Enter.
 • HTML: Bruk det navngitte entiteten som passer til konjunksjonssymbolet eller den numeriske entiteten.
 • LaTeX: For å skrive konjunksjonssymbolet i LaTeX, bruk kommandoen \land.

Symbolbilder

Konjunksjonssymbol (OG)