Symbol for Radikal

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
²³±
HTML Betydning
√
√
U+221A
Symbol for kvadratrot (Square Root Symbol)
Symbolet for kvadratrot, som betegnes som √, representerer kvadratroten av et gitt tall.
∛
U+221B
Symbol for kubikkrot (Cube Root Symbol)
Representerer kubikkroten av et gitt tall.
∜
U+221C
Symbol for fjerderot (Fourth Root Symbol)
Representerer fjerderoten av et gitt tall.

Hva er symbolet for radikal?

Symbolet for radikal brukes for å indikere kvadratroten eller n-te roten av et tall. Det finnes ulike former som √ for kvadratrot, ∛ for kubikkrot og ∜ for fjerderot. Disse symbolene er fundamentale konsepter innen algebra, kalkulus og ulike andre matematiske felt.

Varianter av symbolet for radikal

Symbolet for radikal finnes i ulike former for ulike røtter, for eksempel kvadratrot (√), kubikkrot (∛) og fjerderot (∜). Merk at symbolet for kvadratrot (√) ikke krever en eksponent 2, mens andre rottegn som ∛ og ∜ krever sine respektive eksponenter (³, ⁴) for tydelighet.

Anvendelser av symbolet for radikal i ulike fagområder

Symbolet for radikal har anvendelser innen flere disipliner:

  • Matematikk: Brukes mye i algebra, kalkulus og trigonometri.
  • Datafag: Brukes i algoritmer for å beregne avstander og ulike optimeringsproblemer.
  • Ingeniørfag: Anvendes for å beregne ulike fysiske størrelser som spenning og deformasjon.
  • Fysikk: Brukes i ligninger som involverer energi, bevegelse og bølger.

Slik taster du inn symbolet for radikal ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

  • Windows: Hold nede Alt-tasten og tast inn 251 på det numeriske tastaturet for √, og slipp Alt-tasten.
  • Mac: Trykk Option + v for √.
  • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, tast inn 221A og trykk Enter for √.
  • HTML: Bruk det navngitte tegnet √ eller det numeriske tegnet √ for √.
  • LaTeX: For å skrive inn kvadratroten i LaTeX, bruk kommandoen \sqrt{} for kvadratroten og \sqrt[n]{} for n-te røtter.

Symbolbilder

Symbol for kvadratrot (Square Root Symbol)Symbol for kubikkrot (Cube Root Symbol)Symbol for fjerderot (Fourth Root Symbol)