Kvadratsymbol (Superskript To)

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
²¹³^
HTML Betydning
² ²
²
U+B2
Kvadratsymbol
Også kjent som Superskript To, dette symbolet brukes vanligvis innen matematikk, vitenskap og ingeniørfag for å indikere opphøying i annen potens av et tall eller en variabel.

Hva er kvadratsymbolet?

Kvadratsymbolet, representert ved ², blir hovedsakelig brukt innen matematikk, vitenskap og ingeniørfag for å indikere opphøying i annen potens av et tall eller en variabel.

Formler og beregninger med kvadratsymbolet

Kvadratsymbolet (²) brukes til å symbolisere opphøyingsoperasjonen innen matematikk, som innebærer multiplikasjon av et tall med seg selv. Formelen for å representere opphøying i annen potens er:

x² = x × x

Eksempler på bruk av kvadratsymbolet:

 • For tallet 2: 2² = 2 × 2 = 4
 • For tallet 5: 5² = 5 × 5 = 25

Alternative måter å representere kvadratsymbolet på

I tillegg til tradisjonelle metoder finnes det alternative måter å representere kvadratsymbolet på i Google Sheets, Excel og Google-søk:

 • Google Sheets og Excel: Du kan bruke ^2 i formler for å indikere opphøying i annen potens. For eksempel, 3^2 = 9.
 • Google-søk: Hvis du prøver å bruke symbolet ² i en Google-søk, kan du bare skrive "kvadrat" eller bruke "^2" for å representere begrepet. For eksempel vil søket 3^2 gi resultater relatert til opphøying i annen potens av 3.
 • Spotlight (Mac): Du kan bruke ^2 for å utføre kvadratberegninger direkte i søkefeltet. For eksempel vil det å skrive 3^2 vise resultatet som 9.

Anvendelser og unike bruksområder for kvadratsymbolet

Kvadratsymbolet (²) har ulike anvendelser og unike bruksområder:

 • Matematikk: Indikerer opphøying i annen potens av et tall eller en variabel.
 • Vitenskap: Brukes i formler, som (E = mc²), for å betegne kvadrerte ledd.
 • Enheter: Brukes i enhetsbeskrivelser, som m² for kvadratmeter.
 • Tekstformatering: Brukes av og til i tekst av stilistiske årsaker, som å skrive datoer som "2nd".

Slik skriver du kvadratsymbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 0178 på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten.
 • Mac: Trykk på Option + 00B2.
 • Linux: Trykk på Ctrl + Shift + u, skriv deretter 00B2 og trykk på Enter.
 • HTML: Bruk det navngitte tegnet ² eller det numeriske tegnet ².
 • LaTeX: For å skrive kvadratsymbolet i LaTeX, bruk kommandoen ^{2}.

Symbolbilder

Kvadratsymbol