Kubetegn (Superskript Tre)

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
³¹²^
HTML Betydning
³ ³
³
U+B3
Kubetegn
Også kjent som superskript tre, dette symbolet brukes vanligvis innen matematikk, vitenskap og ingeniørfag for å indikere opphøying i tredje potens av et tall eller en variabel.

Hva er kubetegnet?

Kubetegnet, representert av ³, blir hovedsakelig brukt innen matematikk, vitenskap og ingeniørfag for å indikere tredjepotens av et tall eller en variabel.

Formel og beregninger med kubetegnet

Kubetegnet (³) brukes for å indikere tredjepotens i matematikk, som innebærer å multiplisere et tall med seg selv to ganger. Formelen for å representere tredjepotens er:

x³ = x × x × x

Eksempler på bruk av kubetegnet:

 • For tallet 2: 2³ = 2 × 2 × 2 = 8
 • For tallet 3: 3³ = 3 × 3 × 3 = 27

Alternative måter å representere kubetegnet på

I tillegg til de tradisjonelle metodene, er det alternative måter å representere kubetegnet på i Google Sheets, Excel og Google-søk:

 • Google Sheets og Excel: Du kan bruke ^3 i formler for å indikere tredjepotens. For eksempel, 2^3 = 8.
 • Google-søk: Hvis du prøver å bruke symbolet ³ i en Google-søk, kan du bare skrive "cubed" eller bruke "^3" for å representere konseptet. For eksempel vil en søk etter 2^3 gi resultater relatert til tredjepotensen av 2.
 • Spotlight (Mac): Du kan bruke ^3 for å utføre kubeberegninger direkte i søkefeltet. For eksempel vil du få resultatet 8 ved å skrive 2^3.

Anvendelser og unike bruksområder for kubetegnet

Kubetegnet (³) har ulike anvendelser og unike bruksområder:

 • Matematikk: Indikerer tredjepotens av et tall eller en variabel.
 • Vitenskap: Brukes i formler for å representere tredjepotenser.
 • Enheter: Brukes i enhetsbeskrivelser, som m³ for kubikkmeter.
 • Programmering: Brukes av og til i koden for å representere tredjepotenser.

Slik skriver du kubetegnet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 0179 på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten.
 • Mac: Trykk på Option + 00B3.
 • Linux: Trykk på Ctrl + Shift + u, skriv deretter 00B3 og trykk på Enter.
 • HTML: Bruk det navngitte tegnet ³ eller det numeriske tegnet ³.
 • LaTeX: For å skrive kubetegnet i LaTeX, bruk kommandoen ^{3}.

Symbolbilder

Kubetegn