Plus–minus-tegnet

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
±=
HTML Betydning
± ±
±
U+B1
Plus–minus-tegnet
Plus–minus-tegnet, representert som ±, brukes i matematikk, vitenskap og ingeniørfag for å indikere en tilnærming eller et område av mulige verdier.
∓
U+2213
Minus–pluss-tegnet
Minus–pluss-tegnet, representert som ∓, brukes for å indikere at termen som kommer etter blir trukket fra den forrige termen.

Hva er plus–minus-tegnet?

Plus–minus-tegnet, symbolisert av ±, brukes for å representere en tilnærming eller et område av mulige verdier.

Eksempel på bruk av plus–minus

I algebra kan du se kvadratroten av 9 representert som 9 = ± 3, noe som indikerer at det kan være enten +3 eller -3.

Sammenligning av plus–minus og minus–pluss

Plus–minus-tegnet brukes mer vanligvis enn minus–pluss-tegnet. Mens begge symbolene indikerer usikkerhet eller variasjon, er rekkefølgen av operasjoner forskjellig: ± antyder at termen enten kan legges til eller trekkes fra, mens ∓ antyder at termen skal trekkes fra eller legges til.

Anvendelser og unike bruksområder for plus–minus-tegnet

Plus–minus-tegnet (±) har ulike anvendelser og unike bruksområder:

  • Matematikk: Brukes ofte for å indikere positive og negative kvadratrøtter av et tall.
  • Vitenskap: Brukes i vitenskapelig notasjon for å representere usikkerhet.
  • Ingeniørfag: Brukes i tekniske tegninger for å indikere toleranser.
  • Statistikk: Vises i rapporter for å vise feilmarginen.
  • Sjakk: Brukes i sjakknotasjon for å evaluere posisjoner.

Slik skriver du plus–minus-tegnet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

  • Windows: Hold nede Alt-tasten og tast inn 0177 på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
  • Mac: Trykk på Option + Shift + =.
  • Linux: Trykk på Ctrl + Shift + u, tast inn 00B1 og trykk Enter.
  • HTML: Bruk det navngitte tegnet ± eller det numeriske tegnet ±.
  • LaTeX: For å skrive plus–minus-tegnet i LaTeX, bruk kommandoen \pm.

Symbolbilder

Plus–minus-tegnetMinus–pluss-tegnet