Epsilon Symbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
εΕδ
HTML Betydning
ε ε
ε
U+3B5
Epsilon-symbol (små bokstaver)
Den små bokstaven epsilon-symbolet brukes ofte innen matematikk for å representere et vilkårlig lite positivt tall.
Ε Ε
Ε
U+395
Epsilon-symbol (store bokstaver)
Den store bokstaven epsilon brukes ikke så ofte, men kan forekomme i ulike notasjoner.

Hva er Epsilon-symbol?

Epsilon-symbolet, betegnet som ε (små bokstaver) og Ε (store bokstaver), er en bokstav i det greske alfabetet. Det brukes mye innen matematikk, spesielt i kalkulus og reell analyse, for å representere et vilkårlig lite positivt tall. Mens det ikke er like allsidig som alfa-symbolet, har epsilon-symbolet spesialiserte bruksområder innen ulike felt.

Opprinnelse og variasjoner av Epsilon-symbol

Epsilon-symbolet har en opprinnelig form og flere variasjoner. Her er disse formene, presentert som ren tekst for enkel kopiering og liming:

 • Opprinnelige symboler: ε, Ε
 • Variasjoner: ϵ, 𝚬, 𝛆, 𝛦, 𝜀, 𝜠, 𝜺, 𝛜, 𝜖, 𝝐, 𝝚, 𝝴, 𝞔, 𝞮, 𝞊, 𝟄

Anvendelser av Epsilon-symbol i ulike fagfelt

Epsilon-symbolet (ε, Ε) har spesialisert relevans innen flere fagdisipliner:

 • Matematikk: Ofte brukt for å representere et vilkårlig lite positivt tall, spesielt i kalkulus og reell analyse. Den små bokstaven ε brukes mest.
 • Datafag: Representerer den tomme strengen i formell språkteori. Her brukes den små bokstaven ε.
 • Ingeniørfag: Brukes noen ganger for å representere strekk i materialer. Den små bokstaven ε brukes typisk.
 • Økonomi: Brukes i økonometri og statistiske modeller for å representere feilledd. Vanligvis brukes den små bokstaven ε.

Slik skriver du Epsilon-symbolet ved hjelp av tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og skriv 238 (for små bokstaver) eller 917 (for store bokstaver) på det numeriske tastaturet, og slipp Alt-tasten.
 • Mac: For små bokstaver må du kanskje bruke en spesiell tegnmelodi eller kopiere det fra et annet sted. Store bokstaver brukes ikke så ofte.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, skriv deretter 03b5 (for små bokstaver) eller 0395 (for store bokstaver) og trykk Enter.
 • HTML: For små bokstaver bruk ε og for store bokstaver bruk Ε.
 • LaTeX: For små bokstaver bruk kommandoen \epsilon eller \varepsilon. For store bokstaver skriv bare E.

Symbolbilder

Epsilon-symbol (små bokstaver)Epsilon-symbol (store bokstaver)