Deltasymbol

Kopier / Lim

Klikk for å kopiere ▼
δΔγΦΨΣ
HTML Betydning
δ δ
δ
U+3B4
Deltasymbol (små bokstaver)
Den lille bokstaven delta brukes ofte innen matematikk, fysikk og ingeniørfag for å symbolisere en endring eller forskjell i en mengde.
Δ Δ
Δ
U+394
Deltasymbol (store bokstaver)
Den store bokstaven Delta brukes for å indikere en endring i en spesifikk verdi eller for å representere den fjerde bokstaven i det greske alfabetet.
∆
U+2206
Inkrementssymbol
Brukes for å betegne en endelig endring i en variabel, spesielt i matematiske ligninger og fysikk.

Hva er Deltasymbolet?

Deltasymbolet, representert som δ (små bokstaver) og Δ (store bokstaver), stammer fra det greske alfabetet der det er den fjerde bokstaven. Dette symbolet har funnet anvendelse innen ulike vitenskapelige, tekniske og akademiske sammenhenger. Det representerer primært 'endring' eller 'forskjell' innen disse disiplinene.

Originalform og variasjoner av Deltasymbolet

Deltasymbolet har en originalform samt flere variasjoner. Her er disse formene presentert som ren tekst for enkel kopiering og innliming:

 • Originalsymboler: , δ
 • Variasjoner: , 𝚫, 𝛅, 𝛥, 𝛿, 𝜟, 𝜹, 𝝙, 𝝳, 𝞓, 𝞭

Anvendelser av Deltasymbolet innen ulike fagområder

Deltasymbolet (δ, Δ) har ulike anvendelser:

 • Matematikk: Brukes ofte for å betegne en forskjell eller endring i verdier. Den lille bokstaven δ brukes typisk.
 • Fysikk: Representerer endring i fysiske størrelser eller brukes i deltafunksjoner. Både δ og Δ kan brukes.
 • Ingeniørfag: Brukes for å betegne toleranser eller variasjoner i materialer og prosesser. Den lille bokstaven δ brukes ofte.
 • Kjemi: Indikerer endring i en kjemisk reaksjon. Her er den store bokstaven Δ vanlig.
 • Datafag: Representerer endring i algoritmer eller datastrukturer, vanligvis i form av den lille bokstaven δ.
 • Økonomi: Brukes for å representere endring i økonomiske variabler eller modeller. Både δ og Δ brukes.

Slik Taster Du Inn Deltasymbolet Ved Hjelp av Tastatursnarveier, Alt-koder og LaTeX

 • Windows: Hold nede Alt-tasten og tast inn 235 (for små bokstaver) eller 916 (for store bokstaver) på det numeriske tastaturet, og slipp deretter Alt-tasten.
 • Mac: Små bokstaver er vanligvis ikke tilgjengelig via tastatursnarvei. For store bokstaver kan du bruke spesialtegnmenyen eller kopiere det fra et annet sted.
 • Linux: Trykk Ctrl + Shift + u, tast deretter inn 03b4 (for små bokstaver) eller 0394 (for store bokstaver) og trykk Enter.
 • HTML: For små bokstaver bruk δ og for store bokstaver bruk Δ.
 • LaTeX: For små bokstaver bruk kommandoen \delta. For store bokstaver skriver du bare \Delta.

Symbolbilder

Deltasymbol (små bokstaver)Deltasymbol (store bokstaver)Inkrementssymbol